Friday, 6 February 2015

CRAMOND... wander

this time my 'private beach' wander, cramond. 

tym razem spacer po mojej 'prywatnej plazy', cramond


dragon's tail causeway :)     /    jak ogon smoka :)
the promenade / promenada
ever interesting trees on east side of the promenade
zawsze budzace zainteresowanie drzewa po wschodniej stronie promenady


No comments:

Post a Comment